טופס בקשה לביטול הזמנה


יש למלא את כל השדות כדי שנוכל לפעול למען ביטול ההזמנה שלך תחת חוק הגנת הצרכן.

ביטול הזמנה

תהליך ביטול עסקה איננו הפיך, לכן ההמלצה המקצועית שלנו היא לבצע תהליך זה על ידי משלוח מייל לכתובת info@carmel-tourism.com  דבר שייתן אפשרות לביצוע בירורים נוספים, טרם הביטול.


לאחר קבלת טופס זה לרבות כלל הפרטים הנדרשים לעיל, כפי שמולאו על ידכם, הסוכנים שלנו יוודאו שההזמנה אכן ניתנת לביטול תחת חוק הגנת הצרכן. כמו כן יאמתו את הפרטים ששלחתם, והכל על מנת שלא נבטל עסקה שלא באישורכם, או חלילה בטעות.


בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן, הנך רשאי לבטל עסקה בקישור אינטרנטי ייעודי המאפשר לבטל עסקה.


בקשות לביטול יתקבלו ויטופלו עד השעה 17:00 בלבד